Grondstoffen

S. Vogelzang & Zn. heeft een terrein van 1,5 hectare waar verschillende grondstoffen in voorraad liggen.

Eén van onze activiteiten is het leveren van: Zand, Metselzand, Drainzand, Grind, Teelaarde, Steenslag en Freesasfalt.

Naast deze grondstoffen worden op het terrein van S. Vogelzang & Zn. diverse grondstoffen zelf gemengd en vervaardigd met behulp van onze zeefmachine:

Bomenzand en bomengrond zijn een mix van zand, teelaarde, compost en een aantal andere toevoegingen. Dit product wordt gebruikt voor de aanplant en het verplanten van bomen. Met name in stedelijke gebieden en nieuwbouw wordt dit veel gebruikt. Lava en Lava boommix zijn soortgelijke producten die extra zuurstof in de grond waarborgen en de groei van wortels bevorderen.

Gezeefde teelaarde en bemeste teelaarde behoren ook tot de mogelijkheden.

Vogelzang is tevens afnemer van champignonmest uit een tweetal champignonkwekerijen. Deze Champost is een uitstekende bemester van tuinen en gazons. Champost heeft ook veel aftrek bij boomkwekers en bij akkerbouw bedrijven. Het product is onkruid en aaltjes vrij en uitstekend te verdelen en te verwerken.