projecten 2017

Vervangen beschoeiing vijvers Buitenpost

in oktober 2017 is S. Vogelzang & Zn. gestart, in opdracht van Broekema Wegebouw, met het uitbaggeren en het vervangen van beschoeiing in Buitenpost. het vervangen van de beschoeiing is vanaf het water op een ponton uitgevoerd, om zo minimale beschadiging aan omliggende grasvelden aan te brengen. De bestaande beschoeiing is verwijderd en vervolgens nieuwe beschoeiing aangebracht. de vrijgekomen bagger is afgevoerd naar een erkende verwerker. Eind 2017 is het werk opgeleverd.

Sloop- en grondwerk Powerhouse Groningen

in juli 2017 is S. Vogelzang & Zn. gestart met de sloop- en grondwerk werkzaamheden voor de nieuwbouw Powerhouse in onderaanneming van Plegt Vos infra en milieu B.V. Op de locatie zitten nog oude fundaties in de bodem. De fundaties worden door S. Vogelzang & Zn. vrij gegraven en verwijderd. De te ontgraven grond is op bepaalde locaties vervuild, waardoor de machines van S. Vogelzang & Zn. moeten werken met een overdrukinstallatie op de cabines en medisch gekeurde machinisten. Als extra uitrustingsstukken voor dit project wordt er gebruik gemaakt van sloophamer en sorteergrijper. Na het verwijderen van de funderingen wordt de bouwput zo ingericht dat er gestart kan worden met de nieuwbouw.

Sportcentrum Europapark

In juli 2017 zijn wij gestart met het grondwerk en riolering voor de nieuwbouw sporthal Europapark in opdracht van Bouwcombinatie Sportcentrum Europapark. Omdat er in de bodem gevallen van bodemverontreiniging aanwezig zijn, voert S. Vogelzang & Zn. dit werk uit met hun zusterbedrijf Milieu- en Zeefwerken Westerkwartier, omdat die gecertificeerd is voor de BRL 7001. De werkzaamheden die S. Vogelzang & zn. hier zoal uitvoert zijn: opruimen en afvoeren van boorgrond, ontgraven en aanvullen van de funderingen, leveren en aanbrengen van riolering en terreininrichting.

 

Engelsekamp Groningen

In april 2017 zijn wij gestart voor gemeente Groningen met het project Engelsekamp in Groningen. Hierbij worden oude kabels, leidingen riolering en klinkerbestrating verwijderd. Er wordt ook grond ontgraven en elders op de locatie gebruikt om een krater mee op te vullen. een deel van de ontgraven grond is gezeefd, om zo grond en puin te scheiden. Beneden het maaiveld zitten nog oude heipalen die wij digitaal hebben ingemeten, zodat de juiste positie bekend is. Dit project hebben in september 2017 opgeleverd

Grondwerk Crematorium Eelderwolde

in maart 2017 zijn wij gestart voor Broekema wegenbouw B.V. met het grondwerk voor de nieuwbouw van het crematorium in Eelderwolde. S. Vogelzang & Zn. ontgraaft de wegcunetten, levert en verwerkt zand en menggranulaat in de cunetten. Het grondwerk voor het gebouw en de terreininrichting is ook een onderdeel van de opdracht. Rondom het gebouw komen waterpartijen en wandelpaden. Het grondwerk wordt door S. Vogelzang & Zn. uitgevoerd met machines die via een 3D model in de machine de gegevens hebben van ontgravingen en ophogingen. Hierdoor is het uitzetten in het werk beperkt tot een enkele piket. In een aanvullende opdracht mogen wij ook betonnen L-elementen leveren een aanbrengen met daar overheen een houten vlonder. 1 december 2017 is het werk opgeleverd.