projecten 2016

WKO Groninger Forum

in december 2016 zijn wij gestart voor V.O.F. Groninger Forum met het ontgraven van gaten voor aardwarmte bronnen rondom de nieuwbouw van het Groninger Forum. Deze werkzaamheden werden in het binnenstedelijk uitgevoerd. Hierbij werden de werkzaamheden uitgevoerd in samenwerking met archeologische begeleiding. Bij deze werkzaamheden hadden wij ook te maken met lichte bodemverontreiniging door stedelijke ophoging, waar door de werkzaamheden onder toezicht van een DLP-er van ons werden begeleid. Na het ontgraven en afvoeren van de vrij gekomen grond, zijn de gaten vervolgens met zand aangevuld zodat de bron boringen konden plaats vinden. In de eerste week van februari 2017 hebben wij onze werkzaamheden afgerond.

Grondwerk, riolering en straatwerk Smient Bedum

in mei 2016 zijn wij begonnen voor Gebr. Benus Musselkanaal met het grondwerk voor 4 nieuwbouw woningen aan de Smient in Bedum. De bouwputten zijn ontgraven, er is zand in aangebracht als bodemafsluiting. vervolgens zijn de funderingen aangevuld en is de riolering vanaf de woning aangesloten op het gemeente riool. nadat de bouw gereed was is de bestrating aangebracht en rondom de woning afgewerkt.

Grondwerk en koppensnellen Groningerstraat Assen

Begin juni 2016 zijn we gestart voor Bouwmaatschappij Vuurboom uit Valthemond met het grondwerk en het koppensnellen voor de nieuwbouw aan de Groningerstraat in Assen. De Grond uit de bouwput hebben wij ontgraven en afgevoerd en ondertussen de boorpalen hydraulisch en handmatig gesneld.

img-20160926-wa0004 img-20160926-wa0003

Beschoeiing N381 Oosterwolde

In maart 2016 zijn wij begonnen voor Gebr. Van der Lee V.O.F. met het aanbrengen van oeverbescherming en houten damwand. Deze werkzaamheden zijn een onderdeel van het werk aan de N381 bij Oosterwolde.

UMCG tijdelijke poli

In januari 2016 zijn wij in opdracht van het UMCG begonnen met het grondwerk, riolering en straatwerk voor een tijdelijke poli. De bestaande verharding en beplanting is verwijderd. Vervolgens is de riolering omgelegd en aangepast, om daarna L-elementen te kunnen plaatsen. vervolgens is de zandbaan op hoogte gebracht, zodat de bouw van de tijdelijke poli plaats kan vinden.