projecten 2015

Nieuwbouw plus woningen Oldekerk, Grootegast en Boornbergum

In december 2015 zijn wij begonnen voor Rottinghuis B.V. met het grondwerk en riolering van woningen in Oldekerk, Grootegast en Boornbergum. Begin 2017 hebben wij de tweede fase in Grootegast bestrating aangebracht en afgewerkt. De tweede fase in Oldekerk aangevuld en de riolering vanaf de woning aangebracht en aangesloten op het gemeente riool.

Noorderplantsoen Groningen

Half december 2015 hebben we voor Aannemingsbedrijf A. Faber B.V. in het Noorderplantsoen in Groningen een tijdelijke stalendamwand constructie aangebracht. Aansluitend hebben wij de duiker verlengd met bijbehorende werkzaamheden. Vervolgens hebben wij de stalendamwand weer uit de grond getrokken.

Nieuwe Markt Zuid Zijde Groningen

in oktober 2015 zijn wij gestart met het grondwerk voor het project van de BAM aan de Nieuwe Markt Zuid Zijde Groningen. Deze werkzaamheden hebben wij samen met Milieu- en Zeefwerk Westerkwartier uitgevoerd, omdat het een saneringslocatie betrof.

Vervangen damwand N360

In juni 2015 zijn wij begonnen met het vervangen van damwand aan de N360 tussen Groningen en Ten Boer. Bij 2 bruggen is de bestaande damwand vervangen door nieuwe stalen damwand. Vervolgens is de bestaande stalendamwand verwijderd en betonen damwand gesloopt.

Grond vervoeren en verwerken depot Reitdiep

Begin maart 2015 zijn wij begonnen in opdracht voor Broekema Wegenbouw  te Groningen met het ophogen van percelen grond die in eigendom van de gemeente Groningen zijn. Deze werkzaamheden hebben als doel om wanneer er in de toekomst wellicht woningbouw op deze percelen plaats gaat vinden de kavels dan op een goed niveau liggen. De bestaande teelaarde laag wordt weer over de ophoog grond aangebracht.