projecten 2014

Sontbrug tracé

In februari 2014 zijn wij voor BAM Civiel begonnen met grondwerk voor de nieuw te bouwen Sontbrug. Deze werkzaamheden hebben wij van de BAM aangenomen. De werkzaamheden houden in grote lijnen het volgende in: grond ontgraven, leveren en aanbrengen van zand in de ophoging om leggen en vervangen van riolering, aanbrengen taludbekleding etc. De oplevering van dit werk heeft inmiddels plaats gevonden.

Nieuwbouw 12 Hoven Winsum 2de fase

Het verzorgingshuis 12 Hoven bestaat uit verschillende gebouwen. Omdat de gebouwen gedateerd zijn worden ze in fases vervangen.

Begin februari 2014 zijn wij voor Bouwbedrijf Kooi Appingedam begonnen met het inrichten van de bouwplaats. Hiervoor is begroeiing verwijderd en is een bouw weg en werk terrein aangebracht van menggranulaat.

Aansluitend zijn wij begonnen met het ontgraven van de bouwput en vervolgens schoon zand in de bouwput aangebracht en verdicht, zodat de heier zijn werk kan gaan uitvoeren.