projecten 2013

Kadeverbetering Meerwijk

In november 2013 zijn wij begonnen met kadeverbetering Meerwijk bij Kropswolde. hierbij worden de kades op hoogte gebracht d.m.v. het aanbrengen van klei dat aangevoerd wordt. op deze manier zorgt het waterschap Hunze en Aa’s dat zij hun dijken weer het juiste niveau hebben. Op de plekken waar de ruimte te beperk is brengen wij keerwanden en hoge opsluitbanden aan. op sommige plekken wordt de weg verhoogd d.m.v. drempels.

Grondwerk en rioleringswerkzaamheden 14 woningen te Leens

op dinsdag 26 november zijn wij begonnen voor Aannemingsbedrijf Paas B.V. begonnen met het ontgraven van de bouwputten voor 14 woningen in Leens.

Sloot onderhoud A7

in oktober 2013 is S. Vogelzang en Zn. begonnen met het sloot onderhoud langs de A7 voor Van Regteren. het betreft hierbij het gedeelte vanaf Friesepalen tot aan de Duitse grens en weer terug. De werkzaamheden die hier uitgevoerd worden is het uitmaaien van sloten en het vrij gekomen materiaal in tijdelijke opslag brengen. Omdat de situaties nog al eens verschillen worden de verschillende uitvoeringen van de maaikorven, zoals midi kraan met maaikorf, trekker met arm en maaikorf, mobiele kraan met maaikorf en rupskraan long front met maaikorf in gezet om deze werkzaamheden uit te voeren.

dsc01589

Noordzeebrug Groningen klei zeven                 

In september 2013 zijn wij in opdracht van de Provincie Groningen begonnen met het zeven van klei die vervuild is met o.a. puin resten, om zo de ontgraven klei weer geschikt te maken voor hergebruik in het project “voorbereiding Noordzeebrug”. een deel van de klei was ook vermengd met oude fundatie resten van de oude Bedumerweg. dit bestond uit asfaltbrokken, puinresten en keien.

Voorbereidende werkzaamheden Noordzeebrug Groningen

Begin Augustus is S. Vogelzang & Zn. begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de Noordzeebrug. de opdracht gever voor deze werkzaamheden is de Provincie Groningen. De inhoud van de werkzaamheden zijn o.a.: verwijderen van bestrating, verwijderen asfalt, verwijderen fundatie lagen, leveren en aanbrengen van zand t.b.v. voorbelasting, verwijderen riolering, aanbrengen beton riolering, aanbrengen van EPS op Winsumertunnel en afvoeren overtollige grond.

Berm en sloot onderhoud Gemeente Grootegast

voor het jaar 2013 en 2014 heeft S. Vogelzang & Zn. het berm en slootonderhoud aangenomen van de gemeente Grootegast. de werkzaamheden bestaan uit het maaien van bermen en parken en het uit maaien van sloten en vijvers. De werkzaamheden worden uitgevoerd  met een klepelmaaier met afzuiging, trekker met klepelmaaier, trekkers met maaikorven mobiele kranen met maaikorven, midi kraan met maaikorf en een Truxor maaiboot.