Projecten


S. Vogelzang & Zn. voert grondwerk uit als hoofdaannemer en onderaannemer.

S. Vogelzang & Zn. neemt grondwerk aan van diverse grote aannemingsbedrijven in de woning-, utiliteitsbouw en weg- en waterbouw. Met een eigen calculatieafdeling en ervaren uitvoerders, kunnen we zowel kleine als grotere projecten calculeren en uitvoeren. Bestekwerk als ontgraven, bouwrijp maken, heipalen snellen, riolering, drainage, verharding, bestrating en tuinaanleg kunnen we door een uitgebreid machinepark en ervaren personeel realiseren.
Bij het uitvoeren van de projecten, maakt S. Vogelzang & Zn. gebruik van een eigen meet- en uitzetploeg die d.m.v. een 3D handset de maatvoering kan aangeven en controleren. Ook is het mogelijk om de bij behorende 3D tekeningen te maken en te ontwerpen.

Ook neemt S. Vogelzang & Zn. projecten aan op het gebied van berm en sloot onderhoud. deze projecten voeren wij uit voor diverse overheidsinstellingen. Voor deze projecten worden diverse machines ingezet, zoals klepelmaaier (eventueel met afzuiging) maaikorven (aan trekkers en kranen) en maaiboten

Enkele projecten zijn:

Bouwrijp maken De Hoven Leek

Bouwrijp maken De Hoven Leek is een project dat Koninklijke Sjouke Dijkstra als aannemer heeft aangenomen. S. Vogelzang & Zn. voert het grondwerk vervolgens in onderaanneming uit. in juli 2017 zijn wij gestart met dit project. De werkzaamheden bestaan uit het ontgraven van de cunetten voor de wegen, ontgraven van de watergangen, vervoeren van de grond binnen het plangebied, afvoeren van leem, verwerken en profileren van zand en menggranulaat in de cunetten van de wegen. S. Vogelzang & Zn. verhuurd daarnaast op dit project aan de hoofaannemer voor o.a. het aanbrengen van de rioleringen.

Vervangen beschoeiing vijvers Buitenpost

in oktober 2017 is S. Vogelzang & Zn. gestart, in opdracht van Broekema Wegebouw, met het uitbaggeren en het vervangen van beschoeiing in Buitenpost. het vervangen van de beschoeiing is vanaf het water op een ponton uitgevoerd, om zo minimale beschadiging aan omliggende grasvelden aan te brengen. De bestaande beschoeiing is verwijderd en vervolgens nieuwe beschoeiing aangebracht. de vrijgekomen bagger is afgevoerd naar een erkende verwerker. Eind 2017 is het werk opgeleverd.

Sloop- en grondwerk Powerhouse Groningen

in juli 2017 is S. Vogelzang & Zn. gestart met de sloop- en grondwerk werkzaamheden voor de nieuwbouw Powerhouse in onderaanneming van Plegt Vos infra en milieu B.V. Op de locatie zitten nog oude fundaties in de bodem. De fundaties worden door S. Vogelzang & Zn. vrij gegraven en verwijderd. De te ontgraven grond is op bepaalde locaties vervuild, waardoor de machines van S. Vogelzang & Zn. moeten werken met een overdrukinstallatie op de cabines en medisch gekeurde machinisten. Als extra uitrustingsstukken voor dit project wordt er gebruik gemaakt van sloophamer en sorteergrijper. Na het verwijderen van de funderingen wordt de bouwput zo ingericht dat er gestart kan worden met de nieuwbouw.

Sportcentrum Europapark

In juli 2017 zijn wij gestart met het grondwerk en riolering voor de nieuwbouw sporthal Europapark in opdracht van Bouwcombinatie Sportcentrum Europapark. Omdat er in de bodem gevallen van bodemverontreiniging aanwezig zijn, voert S. Vogelzang & Zn. dit werk uit met hun zusterbedrijf Milieu- en Zeefwerken Westerkwartier, omdat die gecertificeerd is voor de BRL 7001. De werkzaamheden die S. Vogelzang & zn. hier zoal uitvoert zijn: opruimen en afvoeren van boorgrond, ontgraven en aanvullen van de funderingen, leveren en aanbrengen van riolering en terreininrichting.

Engelsekamp Groningen

In april 2017 zijn wij gestart voor gemeente Groningen met het project Engelsekamp in Groningen. Hierbij worden oude kabels, leidingen riolering en klinkerbestrating verwijderd. Er wordt ook grond ontgraven en elders op de locatie gebruikt om een krater mee op te vullen. een deel van de ontgraven grond is gezeefd, om zo grond en puin te scheiden. Beneden het maaiveld zitten nog oude heipalen die wij digitaal hebben ingemeten, zodat de juiste positie bekend is. Dit project hebben in september 2017 opgeleverd.

Grondwerk Crematorium Eelderwolde

in maart 2017 zijn wij gestart voor Broekema wegenbouw B.V. met het grondwerk voor de nieuwbouw van het crematorium in Eelderwolde. S. Vogelzang & Zn. ontgraaft de wegcunetten, levert en verwerkt zand en menggranulaat in de cunetten. Het grondwerk voor het gebouw en de terreininrichting is ook een onderdeel van de opdracht. Rondom het gebouw komen waterpartijen en wandelpaden. Het grondwerk wordt door S. Vogelzang & Zn. uitgevoerd met machines die via een 3D model in de machine de gegevens hebben van ontgravingen en ophogingen. Hierdoor is het uitzetten in het werk beperkt tot een enkele piket. In een aanvullende opdracht mogen wij ook betonnen L-elementen leveren een aanbrengen met daar overheen een houten vlonder. 1 december 2017 is het werk opgeleverd.

 

WKO Groninger Forum

in december 2016 zijn wij gestart voor V.O.F. Groninger Forum met het ontgraven van gaten voor aardwarmte bronnen rondom de nieuwbouw van het Groninger Forum. Deze werkzaamheden werden in het binnenstedelijk uitgevoerd. Hierbij werden de werkzaamheden uitgevoerd in samenwerking met archeologische begeleiding. Bij deze werkzaamheden hadden wij ook te maken met lichte bodemverontreiniging door stedelijke ophoging, waar door de werkzaamheden onder toezicht van een DLP-er van ons werden begeleid. Na het ontgraven en afvoeren van de vrij gekomen grond, zijn de gaten vervolgens met zand aangevuld zodat de bron boringen konden plaats vinden. In de eerste week van februari 2017 hebben wij onze werkzaamheden afgerond.

IMG-20170125-WA0001  IMG-20170125-WA0006

Grondwerk, riolering en straatwerk Smient Bedum

in mei 2016 zijn wij begonnen voor Gebr. Benus Musselkanaal met het grondwerk voor 4 nieuwbouw woningen aan de Smient in Bedum. De bouwputten zijn ontgraven, er is zand in aangebracht als bodemafsluiting. vervolgens zijn de funderingen aangevuld en is de riolering vanaf de woning aangesloten op het gemeente riool. nadat de bouw gereed was is de bestrating aangebracht en rondom de woning afgewerkt.

20170228_125703  20170228_125713

Grondwerk en koppensnellen Groningerstraat Assen

Begin juni 2016 zijn we gestart voor Bouwmaatschappij Vuurboom uit Valthemond met het grondwerk en het koppensnellen voor de nieuwbouw aan de Groningerstraat in Assen. De Grond uit de bouwput hebben wij ontgraven en afgevoerd en ondertussen de boorpalen hydraulisch en handmatig gesneld.

img-20160926-wa0004 img-20160926-wa0003

Beschoeiing N381 Oosterwolde

In maart 2016 zijn wij begonnen voor Gebr. Van der Lee V.O.F. met het aanbrengen van oeverbescherming en houten damwand. Deze werkzaamheden zijn een onderdeel van het werk aan de N381 bij Oosterwolde.

IMG-20160302-WA0003 IMG-20160302-WA0005

UMCG tijdelijke poli

In januari 2016 zijn wij in opdracht van het UMCG begonnen met het grondwerk, riolering en straatwerk voor een tijdelijke poli. De bestaande verharding en beplanting is verwijderd. Vervolgens is de riolering omgelegd en aangepast, om daarna L-elementen te kunnen plaatsen. vervolgens is de zandbaan op hoogte gebracht, zodat de bouw van de tijdelijke poli plaats kan vinden.

20160111_112431 20160111_112845

Nieuwbouw plus woningen Oldekerk, Grootegast en Boornbergum

In december 2015 zijn wij begonnen voor Rottinghuis B.V. met het grondwerk en riolering van woningen in Oldekerk, Grootegast en Boornbergum. Begin 2017 hebben wij de tweede fase in Grootegast bestrating aangebracht en afgewerkt. De tweede fase in Oldekerk aangevuld en de riolering vanaf de woning aangebracht en aangesloten op het gemeente riool.

20160111_100353 - kopie 20160111_100344 - kopie 20170206_162327  20170206_162402

Noorderplantsoen Groningen

Half december 2015 hebben we voor Aannemingsbedrijf A. Faber B.V. in het Noorderplantsoen in Groningen een tijdelijke stalendamwand constructie aangebracht. Aansluitend hebben wij de duiker verlengd met bijbehorende werkzaamheden. Vervolgens hebben wij de stalendamwand weer uit de grond getrokken.

20151214_142532 20151216_150828

Nieuwe Markt Zuid Zijde Groningen

in oktober 2015 zijn wij gestart met het grondwerk voor het project van de BAM aan de Nieuwe Markt Zuid Zijde Groningen. Deze werkzaamheden hebben wij samen met Milieu- en Zeefwerk Westerkwartier uitgevoerd, omdat het een saneringslocatie betrof.

20160204_144551 20160204_144542

Vervangen damwand N360

In juni 2015 zijn wij begonnen met het vervangen van damwand aan de N360 tussen Groningen en Ten Boer. Bij 2 bruggen is de bestaande damwand vervangen door nieuwe stalen damwand. Vervolgens is de bestaande stalendamwand verwijderd en betonen damwand gesloopt.

20150630_120258  20150630_120320

Grond vervoeren en verwerken depot Reitdiep

Begin maart zijn wij begonnen in opdracht voor Broekema Wegenbouw  te Groningen met het ophogen van percelen grond die in eigendom van de gemeente Groningen zijn. Deze werkzaamheden hebben als doel om wanneer er in de toekomst wellicht woningbouw op deze percelen plaats gaat vinden de kavels dan op een goed niveau liggen. De bestaande teelaarde laag wordt weer over de ophoog grond aangebracht.

DSC016431 DSC016451 DSC01647

Sontbrug tracé

In februari 2014 zijn wij voor BAM Civiel begonnen met grondwerk voor de nieuw te bouwen Sontbrug. Deze werkzaamheden hebben wij van de BAM aangenomen. De werkzaamheden houden in grote lijnen het volgende in: grond ontgraven, leveren en aanbrengen van zand in de ophoging om leggen en vervangen van riolering, aanbrengen taludbekleding etc. De oplevering van dit werk heeft inmiddels plaats gevonden.

DSC01630 1392112749760 1392113042354 DSC01633 IMG-20141205-WA0000 IMAG0483

Nieuwbouw 12 Hoven Winsum 2de fase

Het verzorgingshuis 12 Hoven bestaat uit verschillende gebouwen. Omdat de gebouwen gedateerd zijn worden ze in fases vervangen.

Begin februari 2014 zijn wij voor Bouwbedrijf Kooi Appingedam begonnen met het inrichten van de bouwplaats. Hiervoor is begroeiing verwijderd en is een bouw weg en werk terrein aangebracht van menggranulaat.

Aansluitend zijn wij begonnen met het ontgraven van de bouwput en vervolgens schoon zand in de bouwput aangebracht en verdicht, zodat de heier zijn werk kan gaan uitvoeren.

DSC00164  DSC00167

Kadeverbetering Meerwijk

In november 2013 zijn wij begonnen met kadeverbetering Meerwijk bij Kropswolde. hierbij worden de kades op hoogte gebracht d.m.v. het aanbrengen van klei dat aangevoerd wordt. op deze manier zorgt het waterschap Hunze en Aa’s dat zij hun dijken weer het juiste niveau hebben. Op de plekken waar de ruimte te beperk is brengen wij keerwanden en hoge opsluitbanden aan. op sommige plekken wordt de weg verhoogd d.m.v. drempels.

IMAG0067 IMAG0066 IMAG0083IMAG0094 IMAG0005

Grondwerk en rioleringswerkzaamheden 14 woningen te Leens

op dinsdag 26 november zijn wij begonnen voor Aannemingsbedrijf Paas B.V. begonnen met het ontgraven van de bouwputten voor 14 woningen in Leens.

Sloot onderhoud A7

in oktober 2013 is S. Vogelzang en Zn. begonnen met het sloot onderhoud langs de A7 voor Van Regteren. het betreft hierbij het gedeelte vanaf Friesepalen tot aan de Duitse grens en weer terug. De werkzaamheden die hier uitgevoerd worden is het uitmaaien van sloten en het vrij gekomen materiaal in tijdelijke opslag brengen. Omdat de situaties nog al eens verschillen worden de verschillende uitvoeringen van de maaikorven, zoals midi kraan met maaikorf, trekker met arm en maaikorf, mobiele kraan met maaikorf en rupskraan long front met maaikorf in gezet om deze werkzaamheden uit te voeren.

DSC01589

Noordzeebrug Groningen klei zeven                 

In september 2013 zijn wij in opdracht van de Provincie Groningen begonnen met het zeven van klei die vervuild is met o.a. puin resten, om zo de ontgraven klei weer geschikt te maken voor hergebruik in het project “voorbereiding Noordzeebrug”. een deel van de klei was ook vermengd met oude fundatie resten van de oude Bedumerweg. dit bestond uit asfaltbrokken, puinresten en keien.

DSC01541 Foto Project Nrd Zeebrug Dl 27. 17

Voorbereidende werkzaamheden Noordzeebrug Groningen

Begin Augustus is S. Vogelzang & Zn. begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de Noordzeebrug. de opdracht gever voor deze werkzaamheden is de Provincie Groningen. De inhoud van de werkzaamheden zijn o.a.: verwijderen van bestrating, verwijderen asfalt, verwijderen fundatie lagen, leveren en aanbrengen van zand t.b.v. voorbelasting, verwijderen riolering, aanbrengen beton riolering, aanbrengen van EPS op Winsumertunnel en afvoeren overtollige grond.

DSC05120   Foto Project Nrd Zeebrug Dl 27. 7 IMAG0044

Berm en sloot onderhoud Gemeente Grootegast

voor het jaar 2013 en 2014 heeft S. Vogelzang & Zn. het berm en slootonderhoud aangenomen van de gemeente Grootegast. de werkzaamheden bestaan uit het maaien van bermen en parken en het uit maaien van sloten en vijvers. De werkzaamheden worden uitgevoerd  met een klepelmaaier met afzuiging, trekker met klepelmaaier, trekkers met maaikorven mobiele kranen met maaikorven, midi kraan met maaikorf en een Truxor maaiboot.

DSC01549  onderhoud vijvers  onderhoud vijver 2 onderhoud sloten

Nieuwbouw Dorpsvenne Zuidhorn

in mei 2013 zijn wij voor aannemingsmaatschappij Rottinghuis begonnen met ontgraven van de nieuwbouw van parkeergarage en winkels in het centrum van Zuidhorn. In november is de parkeergarage aangevuld.

dorpsvenne 1